1. ELEMENTE DEFINITORII Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre TENZI CHEMICALS S.R.L., prin intermediul magazinului virtual www.shop.tenzi.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti. Astfel, urmatorii termeni vor insemna: Cumparator - persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda. Vanzator - societatea comerciala TENZI CHEMICALS S.R.L., avand sediul social in Rasnov, Str. Garii, Nr. 6, Jud. Brasov, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J08/1403/2007, CIF RO21793146. Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi fuizate de catre Vanzator, Cumparatorului. Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora. Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator. Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE Prin lansarea unei comenzi electronice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei: a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul) c. Termeni si conditii Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind „Declaratia de conformitate si calitate” emis de catre Vanzator.

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului; b. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat; Descrierea totala a produselor se va regasi in documentele ce insoţesc produsul la livrarea acestuia (fisa cu date de securitate si fisa tehnica). c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta. d. In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de inteet, www.shop.tenzi.ro isi rezerva dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul site-ului.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI) Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe inteet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator. De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea TENZI CHEMICALS S.R.L. si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENTIABILITATE - PUBLICITATE Informatiile de orice natura fuizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. Datele clientilor nu pot fi folosite, si nici fuizate altor parti. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului www.shop.tenzi.ro. Tenzi Chemicals nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens. Prin inscrierea in baza de date a companiei Tenzi, cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti: fuizori de servicii de marketing, alti fuizori de servicii; agentii de stat, guveamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, etc.

7. TERMENE In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau poire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.

8. FACTURARE - PLATI Preturile produselor si serviciilor afisate in cadrul site-ului www.shop.tenzi.ro includ T.V.A. conform legii in vigoare. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa fuizeze toate informatiile corecte necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

9. RISCURI SI RESPONSABILITATI a. Livrare Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator. b. Transport - Ambalare In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat inte cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare. Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

10. ACCEPTARE Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile fuizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile. De asemenea, pentru produsele vandute si livrate de Tenzi Chemicals S.R.L., Cumparatorul beneficiaza de returul produselor doar in urmatoarele conditii: - CUMPARATORUL este obligat sa sesizeze VANZATORUL in caz de retur, in maxim 24 de ore de la primirea comenzii; - produsele care se vor retua vor fi nedesigilate; produsele desigilate nu vor fi acceptate ca retur de catre VANZATOR; - returul produselor se va face numai cu acceptul VANZATORULUI.

11. GARANTII Toate produsele comercializate de catre site-ul www.shop.tenzi.ro, sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte. In cazul produselor vandute si livrate de Tenzi Chemicals S.R.L., Declaratia de conformitate si calitate este emisa de catre Tenzi Chemicals S.R.L.. Lipsa declaratiei de conformitate si calitate al produsului trebuie semnalata in maxim 24 ore de la receptia marfii pe adresa office@tenzi.ro. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

12. TRANSFERUL PROPRIETATII Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport fuizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

13. RASPUNDERE Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor. Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

14. FORTA MAJORA Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

16. PREVEDERI DIVERSE Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti. INFORMATII PRIVIND DESEURILE DE AMBALAJE Ambalajele produselor devin proprietatea cumparatorului. Deseurile de ambalaje vor fi gestionate (depozitate, manipulate si stocate) in conformitate cu fisa cu date de securitate. Deseurile de ambalaje nu trebuie amestecate cu deseurile menajere, ele fac obiectul unei colectari selective.